A l'escola és notícia  
ENTRADES DESDE GENER 2012: 473565
USUARIS CONNECTATS ARA MATEIX: 1
bloc ESCOLA Favor x favor

Últim Full Informatiu

Últim Consell Escolar

Menús Menjador


El Suro

fotos escola 360º

Projectes Didàctics

 

PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE

L’Escola Pere IV vol oferir un servei educatiu de qualitat, que faci possible la millor formació de tot l’alumnat integrant els aspectes personals, intel·lectuals i cívics, que faciliti el desenvolupament professional de l’equip docent entorn a un projecte compartit i que sumi els esforços de les famílies i de la comunitat en la formació dels infants del Poblenou.

L’Escola Pere IV vol ser un centre que aprèn  i ensenya, amb reconeixement social al barri, buscant el compromís educatiu, la satisfacció de tota la comunitat i la millora contínua del nostre servei educatiu.

Més Informació: Plantejament Institucional, Objectius Institucionals, Objectius amb l'alumnat i altres informacions.


Aquí teniu alguns dels exemples dels projectes específics més destacats dels projectes que desenvolupem al nostre centre:
     
 Escola Pere IV. Activitats amb la PDI.   PLA DE DESENVOLUPAMENT DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ L'APRENENTATGE I EL CONEIXEMENT (PLA TIAC)

En el marc del desplegament del currículum per competències, desenvolupem un procés de digitalització del centre i d'incorporació de les eines que permetin desenvolupar el treball per competències buscant l'assoliment per part de l'alumnat de la seva competència digital i del tractament de la informació. Així, s'han incorporat les pissares digitals interactives a totes les aules, hem posat en funcionament una plataforma d'aprenentatge a internet (Moodle), donem una adreça de correu electrònic personal als alumnes de cicle mitjà i superior, disposem de notebooks, i estem incorporant els Ipads a les aules, etc
     
Escola Pere IV presentació d'una activitat amb representants de Metges Sense Fronteres antorn a Kenya   PLA INTEGRAL DE LLENGÜES ESTRANGERES

L’Escola Pere IV treballa per ser una escola que promou el plurilingüísme on el coneixement i ús de diverses llengües és un eix transversal de la nostra proposta de qualitat i innovació educativa emmarcada dins del nostre projecte lingüístic de centre.
Incorporem l’aprenentatge de la llengua anglesa a l'Educació Infantil mitjançant activitats motivadores basades en l'expressió i la comprensió oral, pretenem treballar tot allò que està relacionat amb la vida dels nens i nenes...
Aquests darrers cursos hem desenvolupat un pla experimental de llengües estrangeres (English as an essential tool in the twenty-first century) on s’ha incorporat a l’aula les metodologies per projectes impartint  blocs de continguts curriculars (AICLE) dins de l’àrea de medi a partir de cicle mitjà. La metodologia d’aquests  aprenentatges es desenvolupen tot realitzant de manera experimental les tasques “learning by doing”.
A partir del curs 2012-13 estem desenvolupant un pla integral de promoció del plurilingüísme (PILE) i comencem a desenvolupar un nou projecte per a l'extensió progressiva de l'ús de la llengua anglesa en altres àrees del currículum i activitats del centre.
L’escola té assignada una  auxiliar de conversa, un recurs de primer ordre per a estimular l’aprenentatge de llengües i el coneixement d’altres cultures i altres formes d’entendre el món. La seva tasca educativa dóna suport a les activitats programades pel tutor d’aula, amb objectius comuns: el desenvolupament de les competències comunicatives i lingüístiques de l’alumnat, prioritzant les activitats orals.

     
Escola Pere IV activitats Agenda 21     AGENDA 21 ESCOLAR

L'Agenda 21 Escolar és un programa sobre sostenibilitat i medi ambient que organitza l'Ajuntament de Barcelona pensat per facilitar la implicació dels centres educatius en un projecte per construir un món millor i més sostenible, començant per la intervenció en l'entorn més immediat. La nostra escola hi participa des del curs 2008-2009 treballant aspectes com el reciclatge, la reutilització i la disminució de residus amb la visita del Punt Verd Mòbil Escolar,  el  cultiu i manteniment de l’hort i la vegetació de l’escola, l’elaboració de compost, el transport públic i la sostenibilitat, entre d’altres.
     
 Escola Pere IV activitats camí escolar   CAMÍ ESCOLAR

El Camí Escolar és una iniciativa que promou i facilita que els nens i nenes vagin a l’escola a peu i de manera autònoma. L’escola amb la implicació de tota la comunitat educativa, alumnes, professorat i famílies posa en funcionament els protocols acordats en la comissió, formada per pares i mestres. El nostre objectiu principal és conèixer i gaudir de l’entorn més proper fomentant el respecte, l’autonomia i la bona convivència.

     
 Escola Pere IV Projecte PuntEdu   BIBLIOTECA ESCOLAR PUNTEDU

Des del curs 2010-2011 hem iniciat el projecte Puntedu que té com a objectiu potenciar la biblioteca escolar com una estratègia per treballar amb els alumnes les habilitats de la competència del tractament de la informació i la promoció del gust per la lectura.  Més info: Bloc de la Biblioteca de l'Escola Pere IV.
     
 Escola Pere IV activitats esportives   PLA CATALÀ DE L’ESPORT

El Pla Català de l’Esport pretén incrementar la participació dels alumnes en activitats físiques i esportives en horari no lectiu potenciant la funció integradora i de cohesió social de l'esport escolar, facilitant l'accés de tots els nens i nenes a la pràctica esportiva escolar. L’escola forma part d’aquest pla des del curs 2010-2011.

     APRENEM EN XARXA

Participem al Projecte Aprenem en Xarxa, una experiència entre les escoles i instituts públics dels barris de Poblenou i Vila Olímpica d'intercanvi d'experiències i sinergies per tal de poder millorar la nostra tasca edcutiva. Podeu veure més informació tot fent clic aquí