Oferta Educativa

 

CURS 2017 - 2018
Educació infantil
P3
2 grups
P4
2 grups
P5
2 grups
Educació Primària
Primer
3 grups
Segon
2 grups
Tercer
2 grups
Quart
2 grups
Cinquè
2 grups
Sisè
2 grups
TOTAL  
19 grups