A l'escola és notícia  
ENTRADES DESDE GENER 2012: 473564
USUARIS CONNECTATS ARA MATEIX: 1
bloc ESCOLA Favor x favor

Últim Full Informatiu

Últim Consell Escolar

Menús Menjador


El Suro

fotos escola 360º

Ampa

 

 • Mail de contacte de l’AMPA: 
  ampa.secretaria@pereiv.cat


 • L’horari d’atenció de la secretaria de l’AMPA
  Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres de 8 a 11 h.
  I cada tarda de 16'15  a 19 h. (divendres, fins a les 18 h.)Per què l'AMPA

L’AMPA de l’Escola Pere IV és l’associació sense afany de lucre que agrupa les famílies dels alumnes de la nostra escola, volem aportar el nostre petit gra de sorra en l’educació dels nostres fills i per això mirem de :

Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, als pares i mares d’alumnes, tutors i tutores, professorat i alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l'educació.

Vetllar pel respecte als drets dels alumnes i per l’efectiva la igualtat d’aquests drets, sense discriminació per raons socials, econòmiques, culturals, ideològiques, de gènere, o de qualsevol altra condició que es pugui donar.

Promoure la participació de les famílies.

Promoure la representació i la participació de les famílies en el consell escolar de l’escola.

Facilitar la col•laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn.

Col•laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars , de serveis o de millora del projecte educatiu.

Vetllar perquè el centre educatiu sigui una escola solidària, democràtica i respectuosa amb els costums i tradicions de l’entorn sociocultural i alhora que fomenti l’esperit crític i es consolidi com un agent actiu del territori.

Promoure les activitats de formació dels pares i mares, tant des del vessant cultural com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar.

Promoure i realitzar tota mena d’activitats lúdiques, artístiques, esportives i culturals, orientades a fer de l’escola un espai permeable al barri.

Per aconseguir tot i això i més necessitem la vostra col•laboració, el vostre suport i les vostres iniciatives!


Benvinguts i benvingudes a l’AMPA de l’Escola Pere IV!!!!

Més Informació:
 


Composició de la Junta de l'AMPA i Comissions de treball: 

 
 

 • President: Esther López, ampa@pereiv.cat

 

 • Vicepresidenta: Sílvia Fernández, ampa@pereiv.cat

 

 • Secretaria: Laia Santanach, ampa@pereiv.cat

 

 • Tresorer:Jordi Graell, ampa.tresoreria@pereiv.cat

 

 • Comissió de barri: Javier Pérez, ampa.barri@pereiv.cat

 

 • Camins escolars: Marisa Martínez, ampa.camiescolar@pereiv.cat

 

 • Colònies i casals: Marta Mariné, ampa.casalscolonies@pereiv.cat

 

 • Comunicació: Alana Roig, ampa.bloc@pereiv.cat

 

 • Escola de pares: Belén García, ampa.escolapares@pereiv.cat

 

 • Extraescolars: Ainhoa Gallardo, ampa.extraescolars@pereiv.cat

 

 • Festes: Esther Díaz, ampa.festes@pereiv.cat

 

 • Lleure en família: Ramon Mª Altisent, ampa.excursions@pereiv.cat

 

 • Pedagògica: Clara Martínez, ampa.pedagogica@pereiv.cat

 

 • Escola Inclusiva: Jessica Paulino, ampa.inclusiva@pereiv.cat

 

 • Menjador: Carme Gil, ampa.menjador@pereiv.cat